Titulní stránka | Vytisknout

Eco Solar Energy s.r.o., Velvary logo Eco Solar Energy s.r.o., Velvary

adresa Eco Solar Energy s.r.o., Velvary
Na Brčkově 135,
273 24 Velvary,
středočeský kraj

Zdroje tepelné energie

Pro každé zadání vychází jiný zdroj tepla jako optimální. Má-li investor zdarma přístup k palivovém dříví, dostatek času a fyzických sil, bude pro něj vhodným řešením zplyňovací kotel na dříví. Je-li ovšem budoucím uživatelem časově vytížená manažerka, může pro stejný objekt být nejvhodnějším zdrojem tepla tepelné čerpadlo.

Všeobecně platí, že čím je zdroj tepla levnější z hlediska investičního, tím je dražší z hlediska provozního. Výjimku tvoří kotle na kusové dříví, se svou nízkou pořizovací cenou, nízkou cenou paliva. Ta je zde ovšem vykoupena velkým podílem fyzické práce uživatele spojené s manipulací, štípáním dříví, uskladněním, opětovnou manipulací až po vynášku popela.

Často je výhodné, když jsou v domě instalovány 2 zdroje tepla, z nichž každý jeden je schopen pokrýt plně požadavek na vytápění objektu i v těch nejkrutějších mrazech. Typickým příkladem může být dům s plynovým kondenzačním kotlem určeným zejména pro provoz během pracovního týdne, v době nemoci uživatele a s teplovodním krbem určeným pro víkendové topení, kdy je více času. Pokud se tento teplovodní krb napojí do otopné soustavy přes akumulační nádrž, můžeme dosáhnout takové akumulace tepla, že stačí zatopit jednou o víkendu, jednou ve středu, ostatní dny se topí z akumulace a z plynového kotle se stává skutečně jen záskokový zdroj tepla.

Obecně se dá říct, že co uživatel, to jiné možnosti, různé zdroje, odlišný individuální přístup. Této variability jsme si plně vědomi a navrhujeme zdroje tepla po důkladné analýze (často i podvědomých) požadavků budoucích uživatelů. V žádném případě nezastupujeme jednoho dodavatele zdroje tepla.

Na přání dodáme, nainstalujeme, zprovozníme prakticky cokoliv… Standardně spolupracujeme s těmito dodavateli zdrojů tepla podle topného média:

U pořizovacích cen jednotlivých zdrojů tepla je nutno si uvědomit, že pro správnou funkci nestačí jen samotný zdroj tepla. K plynovému kotli se zpravidla musí koupit regulace, ke kotli na tuhá paliva komín, k tepelnému čerpadlu taktovací nádrž…

Proto Vám na vyžádání rádi zpracujeme kompletní studii, třeba i ve více variantách s různými zdroji tepla, s položkovými, tudíž přesnými rozpočty, s vyhodnocením a porovnáním ekonomiky provozu. Cenu studie v plné výši odečítáme od ceny zakázky v případě dodávky a realizací naší firmou.